Bàn phím:
Từ điển:
 
lopping /'lɔpiɳ/

danh từ

  • sự tỉa cành, sự xén cành
  • sự trừ khử những cái vô dụng
  • (số nhiều) cành bị tỉa, cành bị xén