Bàn phím:
Từ điển:
 
lopper

danh từ

  • người tỉa cây