Bàn phím:
Từ điển:
 
lophophore

danh từ

  • vòng râu sờ (ở động vật hình rêu)