Bàn phím:
Từ điển:
 
lophodont

tính từ

  • (động vật) có răng kiểu méo