Bàn phím:
Từ điển:
 
lophobranch

danh từ

  • (động vật) bộ cá chìa vôi