Bàn phím:
Từ điển:
 
lop-sidedness /'lɔp'saididnis/

danh từ

  • trạng thái nghiêng hẳn về một bên; sự không cân xứng