Bàn phím:
Từ điển:
 
lop-eared /'lɔpiəd/

tính từ

  • có tai thõng xuống