Bàn phím:
Từ điển:
 
looter /'lu:tə/

danh từ

  • kẻ cướp bóc, kẻ cướp phá