Bàn phím:
Từ điển:
 
loosestrife /'lu:sstraif/

danh từ

  • (thực vật học) cây trân châu
  • cây thiên khuất