Bàn phím:
Từ điển:
 
loosening

danh từ

  • sự nới lỏng (mối ghép)
  • sự vặn ra (vít)
  • sự xới tới (đất)