Bàn phím:
Từ điển:
 
loosely /'lu:sli/

phó từ

  • lỏng, lỏng lẻo, lòng thòng