Bàn phím:
Từ điển:
 
loose-tongued /'lu:stʌɳd/

tính từ

  • ba hoa, nói năng bừa bãi