Bàn phím:
Từ điển:
 
loose-leaf

danh từ

  • sách, vở đóng theo cách có thể tháo từng tờ ra

tính từ

  • đóng theo cách có thể tháo từng tờ ra