Bàn phím:
Từ điển:
 
loose-box /'lu:sbɔks/

danh từ

  • chuồng thả ngựa (không cần phải buộc)