Bàn phím:
Từ điển:
 
loose-bodied

tính từ

  • rộng (quần áo)
  • phóng đãng