Bàn phím:
Từ điển:
 
loose /lu:s/

tính từ

 • lỏng, không chặt, chùng, không căng, không khít, rời ra, lung lay, long ra, lòng thòng
  • loose hair: tóc không bím lại, tóc buông xoã
  • loose sheets: những tờ giấy rời
  • a loose tooth: cái răng lung lay
  • a loose screw: cái ốc long ra, ốc vặn không chặt
  • with a loose rein: thả lỏng dây cương; một cách phóng túng, thoải mái
 • rộng lùng thùng, lùng nhùng (quần áo)
 • xốp, mềm, dễ cày, dễ làm tơi (đất)
 • lẻ, nhỏ (tiền)
  • loose cash: tiền xu, tiền lẻ
 • mơ hồ, không rõ ràng, không chính xác; không chặt chẽ, phóng (lý luận, dịch, viết văn...)
  • a loose translation: sự dịch phóng; bản dịch phóng
  • loose argument: lý lẽ không chặt chẽ, lý lẽ mơ hồ
 • phóng đâng, phóng túng, không nghiêm, không chặt chẽ, ẩu, bừa bâi... (đạo đức, tính tình, kỷ luật...)
  • loose morals: đạo đức không nghiêm
  • a loose fish: kẻ phóng đãng
  • a loose build; a loose make: dáng người thườn thượt
  • loose handwriting: chữ viết nguệch ngoạc
 • (y học) yếu, hay ỉa chảy (ruột)

Idioms

 1. to be at a loose end
  • nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi, vô công rỗi nghề
 2. to break loose
  • (xem) break
 3. to cast loose
  • (hàng hải) thả dây
 4. to get loose from
  • gỡ ra, tháo ra, thoát ra
 5. to have a loose tongue
  • ăn nói ba hoa, nói năng bừa bãi
 6. to have a tile loose
  • mắc bệnh loạn óc, mất trí, ngớ ngẩn
 7. to let (set) loose
  • thả lỏng, buông lỏng, cho tự do
 8. to play fast and loose
  • (xem) fast

danh từ

 • sự buông lỏng, sự trút, sự tuôn ra
  • to give a loose to one's feelings: trút hết tình cảm, để tình cảm tuôn ra
  • to be on the loose: ăn chơi lu bù, rượu chè trai gái

ngoại động từ

 • thả lỏng, buông lỏng, thả ra, cởi ra, tháo ra, buông ra, nới ra, làm rời ra, gỡ ra
 • (hàng hải) thả (dây buộc, buồm)
 • (+ at) bắn ra, phóng ra (viên đạn, mũi tên...)

nội động từ

 • (+ at) bắn vào (ai)

Idioms

 1. to loose hold
  • buông ra, bỏ ra
 2. to loose someone's tongue
  • làm ai mở miệng nói được, không líu lưỡi nữa
  • làm cho nói ba hoa
   • a few cups of alcohol loosed his tongue: vài chén rượu làm cho hắn ăn nói ba hoa
loose
 • tự do; không chính xác, không xác định; không trù mật