Bàn phím:
Từ điển:
 
looped /lu:pt/

tính từ

  • (từ lóng) say rượu