Bàn phím:
Từ điển:
 
loop-stitch

danh từ

  • đường may gồm những vòng