Bàn phím:
Từ điển:
 
loop-line /'lu:plain/

danh từ

  • đường nhánh, đường vòng (đường xe lửa, đường dây điện báo)