Bàn phím:
Từ điển:
 
loop-light /'lu:plait/

danh từ

  • cửa sổ mắt chim