Bàn phím:
Từ điển:
 
loop-hole /'lu:phoul/

danh từ

  • lỗ châu mai
  • lối thoát, cách trốn tránh (nội quy...); kẽ hở

ngoại động từ

  • đục lỗ châu mai (ở tường)