Bàn phím:
Từ điển:
 
loop-aerial /'lu:p'eəriəl/

danh từ

  • (raddiô) anten khung