Bàn phím:
Từ điển:
 
loop /lu:p/

danh từ

 • vòng; thòng lọng; cái khâu, cái móc, khuyết áo)
 • đường nhánh, đường vòng (đường xe lửa, đường dây điện báo ((cũng) loop line)
 • (vật lý) bụng (sóng)
 • (điện học) cuộn; mạch
  • coupling loop: cuộn ghép
  • closed loop: mạch kín

(kỹ thuật) móc (cần trục), vành đai, cốt đai

 • (hàng không) vòng nhào lộn (của máy bay)

động từ

 • thắt lại thành vòng; làm thành móc
 • gài móc, móc lại
 • (hàng không) nhào lộn
loop
 • nút; vòng // thắt nút
 • closed l. (điều khiển học) vòng đóng
 • endless l. (máy tính) nút vô hạn (của băng)
 • feedback l. vòng liên hệ ngược