Bàn phím:
Từ điển:
 
loony-bin /'lu:nibin/

danh từ

  • (từ lóng) nhà thương điên