Bàn phím:
Từ điển:
 
loony /'lu:ni/

danh từ

  • (từ lóng) người điên

tính từ

  • (từ lóng) điên rồ