Bàn phím:
Từ điển:
 
loomery

danh từ

  • phân xưởng dệt