Bàn phím:
Từ điển:
 
loom-state

tính từ

  • chưa nhuộm (vải)