Bàn phím:
Từ điển:
 
lookup

danh từ

  • (tin học) sự truy tìm thông tin; sự tra cứu
    • Lookup table: Bảng tra cứu