Bàn phím:
Từ điển:
 
looking-glass /'lukiɳglɑ:s/

danh từ

  • gương soi