Bàn phím:
Từ điển:
 
looker /'lukə/

danh từ

  • người nhìn, người xem
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người đẹp ((cũng) good looker)