Bàn phím:
Từ điển:
 
look-see /'luk'si:/

danh từ

  • (từ lóng) cái nhìn lướt qua; sự xem xét
  • (hàng hải) kính tiềm vọng
  • ống nhòm