Bàn phím:
Từ điển:
 
look-in /'luk'in/

danh từ

  • cái nhìn thoáng qua
  • sự ghé thăm chốc lát
  • khả năng thành công, khả năng thắng
    • to have a look-in: (thể dục,thể thao), (thông tục) có khả năng thắng