Bàn phím:
Từ điển:
 
look-alike /'lukə,laik/

danh từ

  • người giống (người khác); vật giống (vật khác)