Bàn phím:
Từ điển:
 
looie

danh từ

  • (quân sự) (thông tục) thiếu úy