Bàn phím:
Từ điển:
 
loofah /'lu:fɑ:/

danh từ

  • (thực vật học) cây mướp