Bàn phím:
Từ điển:
 
looby /'lu:bi/

danh từ

  • người thô kệch, người ngu đần