Bàn phím:
Từ điển:
 
loo /lu:/

danh từ

  • (đánh bài) lu
  • (thông tục) nơi vệ sinh