Bàn phím:
Từ điển:
 
longueur /lɔ:ɳ'gə:/

danh từ

  • đoạn kéo dài (trong một tác phẩm...)