Bàn phím:
Từ điển:
 
longstop

danh từ

  • (crickê) người chắn bóng đứng sau lưng thủ môn