Bàn phím:
Từ điển:
 
longsomeness /'lɔɳsəmnis/

danh từ

  • tính dài dòng, tính chán ngắt