Bàn phím:
Từ điển:
 
longsome /'lɔɳsəm/

tính từ

  • dài dòng, chán ngắt (nói chuyện, diễn thuyết, báo cáo)