Bàn phím:
Từ điển:
 
longshoreman /'lɔɳʃɔ:mən/

danh từ

  • người khuân vác ở bờ biển
  • người kiếm ăn sinh sống ở bến tàu
  • người làm nghề đánh cá trên bờ biển