Bàn phím:
Từ điển:
 
longprimer
  • (cơ học) vỏ (tàu, tên lửa)