Bàn phím:
Từ điển:
 
longobard

danh từ số nhiều longobards, longobardi

  • xem lombard