Bàn phím:
Từ điển:
 
longitudinally

phó từ

  • theo chiều dọc