Bàn phím:
Từ điển:
 
Longitudinal data
  • (Econ) Dữ liệu dọc.