Bàn phím:
Từ điển:
 
longitudinal /,lɔndʤi'tju:dinl/

tính từ

  • theo chiều dọc dọc
longitudinal
  • dọc