Bàn phím:
Từ điển:
 
longitude /'lɔndʤitju:d/

danh từ

  • (địa lý,ddịa chất) độ kinh
longitude
  • kinh độ
  • celestial l. kinh độ trong hệ toạ độ xích đạo