Bàn phím:
Từ điển:
 
longish /'lɔɳiʃ/

tính từ

  • hơi dài