Bàn phím:
Từ điển:
 
longingly

phó từ

  • khát khao, thiết tha